Persondatapolitik – MichelleKristensen Aps

19. april 2024

Hos MichelleKristensen Aps (”MK”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmesider ”www.MichelleKristensen.dk” og ”www.MKUniverset.dk” samt app’en ”MK Universet”, og fastlægger retningslinjer for MK’s måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til MK.

1.  Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

MichelleKristensen Aps

Adresse: Bredgade 33C, 1260 København K

CVR-nr.: 37800120

E-mail: [email protected]

2. Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

Køb af produkter og kostplaner

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber produkter og kostplaner fra os via vores webshops, via e-mail eller over telefonen:

(a) navn;

(b) adresse;

(c) e-mail;

(d) telefonnummer; og

(e) oplysninger om dit køb.

Ved køb af produkter og kostplaner behandler vi ovenstående almindelige personoplysninger for at kunne levere det pågældende produkt eller kostplan til dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler derudover dine personoplysninger for at kunne fakturere dig og for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine personoplysninger kan yderligere blive anvendt som følge af vores legitime interesse i at føre statistik og for at forbedre vores produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, opretholde vores handelsbetingelser og for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil desuden blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 3 år fra seneste køb.

Køb af online bootcamps, App Camps og andre forløb som vi tilbyder via vores hjemmeside eller via App’en MK Universet

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber online bootcamps og andre forløb fra os via vores hjemmesider, via e-mail eller over telefonen:

(a) navn;

(b) adresse;

(c) e-mail;

(d) telefonnummer;

(e) køn;

(f) alder;

(g) vægt;

(h) billede; og

(e) oplysninger om dit forløb.

Ved køb af online camps og andre forløb via webshop og app, behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne levere den pågældende service til dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi behandler derudover dine personoplysninger for at kunne fakturere dig og for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine personoplysninger kan yderligere blive anvendt som følge af vores legitime interesse i at føre statistik og for at forbedre vores produkter jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, opretholde vores handelsbetingelser og for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 3 år fra seneste køb.

 

Kontakt os via e-mail

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via e-mail:

(a) navn;

(b) e-mail;

(c) telefonnummer; samt

(d) oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os.

Ovenstående personoplysninger behandles som følge af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og rådgive dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine personoplysninger slettes senest 3 år efter seneste kontakt.

Brug af billeder i markedsføring

I så fald at du afgiver udtrykkeligt samtykke kan vi bruge dit billede i markedsføringssammenhæng hvor vi behandler følgende personoplysninger om dig:

(a) navn;

(b) e-mail;

(c) telefonnummer;

(d) adresse; og

(e) dit billede.

Offentliggørelse af dit billede på vores app, hjemmesider og/eller via sociale medier sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Oplysninger om din e-mail, navn, telefonnummer og adresse behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig i relation til offentliggørelsen af dit billede til brug for markedsføring jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og vi vil herefter fjerne dit billede fra hjemmesiderne og/eller sociale medier.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger og dit billede, indtil samtykke tilbagekaldes eller indtil vi selv vælger at tilbagekalde offentliggørelsen af dit billede. Selve samtykkeerklæringen gemmes dog i 5 år fra tidspunktet for indhentelse af samtykket.

Nyhedsbreve og markedsføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til at modtage nyheder og anden markedsføringsmateriale fra os:

(a) navn; og

(b) e-mail.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Dine personoplysninger og det dertilhørende samtykke slettes, når samtykket tilbagekaldes eller 2 år efter indhentelse af samtykket, hvis samtykket i en periode på 1 år ikke er blevet udnyttet.

Konkurrencer og events

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at deltage i en konkurrence eller et event:

(a) navn;

(b) e-mail;

(c) adresse; og

(d) telefonnummer.

Vi behandler ovenstående personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne registrere din tilmelding i en konkurrence eller et event samt i visse tilfælde for at kunne offentliggøre og meddele dig, at du har vundet en præmie jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi sletter dine personoplysninger 3 år efter deltagelse i et event eller en konkurrence.

Oprettelse af en brugerprofil via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at oprette en brugerprofil via Appen:

(a) navn;

(b) e-mail;

(c) telefonnummer;

Ved oprettelse af brugerprofil behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerprofil efter forudgående anmodning fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du selv vælger at slette din brugerprofil. Hvis du har været inaktiv i 3 år, slettes dine personoplysninger dog efter 3 år.

Notifikationer via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at aktivere notifikationer (beskeder ved nye opskrifter og beskeder ved nyt fra MK) via Appen:

(a) IP-adresse; og

(b) tilkendegivelse af, om notifikationer ønskes.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende notifikationer via Appen som følge af vores legitime interesse i at imødekomme din anmodning om at modtage disse notifikationer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid afmelde dig fremtidige notifikationer via Appen og dermed også gøre indsigelse imod behandlingen. Oplysninger opbevares alene, når der er givet accept til notifikationer.

Specielt om MK Løbecamp – Lokation. 

For at kunne måle distancen som du løber har vi brug for at du slår dine lokation til og vi tracker derfor hvor du løber. App’en spørger derfor dig om tilladelse til at benytte din lokation når du har købt en MK løbecamp som du skal acceptere. App’en vil således bruge data fra enhedens lokation og kan derved måle den distance som du bevæger dig. Data herfra bliver IKKE gemt og bruges kun for at vi kan beregne den afstand, som du, som bruger løber og hjælpe dig mod dit mål om at kunne løbe 5 km.

3. Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med MK leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, mailudbydere, leverandører af konkurrencer og events samt leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til politiet, advokater, revisorer, domstole og offentlige myndigheder.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

4. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: https://mkuniverset.dk/cookiepolitik/

Vi indsamler personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse via cookies. MK indhenter altid et gyldigt cookiesamtykke jf. cookiebekendtgørelsen, inden cookies sættes på din terminal. Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få hjemmesiderne til at fungere jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og præferencecookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med MK leverer relevante ydelser fx IT-leverandører og leverandører af markedsføringsmateriale.

5. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

6. Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

7. Links til andre hjemmesider og apps

Vores hjemmesider og app kan indeholde links til andre hjemmesider og andre apps. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider og apps eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider og andre apps, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesiden og appens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

8. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

MichelleKristensen Aps

Adresse: Bredgade 33C, 1260 København K

E-mail: [email protected]

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

9. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider ”www.MichelleKristensen.dk og www.MKUniverset.dk” og vores app ”MK Universet”.

MK NyhedsbrevTilmeld